ads
متن کامل رویداد

دخل گستر، نرم افزار مدیریت فروش مغازه ها

نرم افزار دخل گستر نام آخرین پروژه شخصی من است که نزدیک به یکسال برای آن زحمت کشیده ام. این نرم افزار ویندوزی با هدف مدیریت فروش مغازه ها ایجاد شده است. شعار دخل گستر: سادگی در نصب و کاربرد در استفاده است. همانگونه که از شعار آن مشخص است با توجه به بازار هدف و با در نظر گرفتن میزان آشنایی ایشان با کامپیوتر و موارد این چنینی سعی نموده ام که در تمامی مراحل توسعه، از ایجاد پیچیدگی دوری کنم. دخل گستر به سادگی نصب می گردد. کاربردهای مشخصی دارد. قابل فهم است و استفاده ازآن بسیار ساده است. اگر شما نیز دارای کسب و کاری هستید که عملیات فروش در آن وجود دارد به شما دخل گستر را پیشنهاد می کنم.

پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۴
بازگشت به بخش رویدادها